Osobliwości przyrodnicze Babiogórskiego Parku Narodowego- lekcja w terenie